Dzisiaj jest: wtorek 18 czerwca 2024. Imieniny obchodzą: Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom Gimnazjum Nr 1 w Brześciu Kujawskim

1.    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników dla uczniów Gimnazjum Nr 1w Brześciu Kujawskim.
2.    Podręczniki i inne materiały edukacyjne(ćwiczenia, zbiory zadań, atlasy) są własnością szkoły.
3.    Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i inne materiały edukacyjne mające postać papierową.
4.    Rodzice/opiekunowie odpowiadają materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie wypożyczonego podręcznika i innych materiałów edukacyjnych. Dyrektor szkoły może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
5.    Wypożyczanie podręczników z biblioteki przez uczniów odbywa się za pośrednictwem nauczyciela-bibliotekarza.
6.    O terminie kolejnych wypożyczeń i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników i innych materiałów edukacyjnych decyduje nauczyciel przedmiotu.
7.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki. Podręczniki należy obłożyć.
8.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.
9.    W przypadku, gdy uczeń przenosi się z innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego korzysta z kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
10.     Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe. W przypadku zniszczenia lub zgubienia materiałów ćwiczeniowych rodzic zobowiązany będzie we własnym zakresie zakupić nowy egzemplarz.
11.     Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy użyczenia.
12.     Podręczniki będą kontrolowane przez nauczyciela bibliotekarza na koniec I i II półrocza. Bibliotekarz dokona oceny użytkowania podręczników.Uczeń, który szczególnie dba o stan i estetykę powierzonych podręczników, otrzyma +10pkt. Do oceny zachowania.
Uczeń, który niszczy powierzone podręczniki, otrzyma -10pkt. Do oceny zachowania.

Polecamy

Akcje

Partnerzy

Odwiedziny

Dzisiaj6
Wczoraj7
W tym tygodniu13
W tym miesiącu94
Ogólnie153433