Dzisiaj jest: sobota 18 maja 2024. Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin, Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz, Myślibor, Wenancjusz.

Samorząd Uczniowski w naszej szkole przyjął formę RZECZPOSPOLITEJ UCZNIOWSKIEJ, wzorowanej na państwie demokratycznym! Daje to szanse na tworzenie szkoły:

 • samorządnej i demokratycznej,
 • przyjaznej uczniom, uwzględniającej ich indywidualne predyspozycje, możliwości i potrzeby, w tym również rozwijanie i zainteresowań i zamiłowań;
 • otwartej na środowisko,
 • przygotowującej w sposób aktywny do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych.

Taka forma samorządu uczniowskiego zakłada współpodmiotowość i partnerstwo między
uczniami, nauczycielami i dyrektorem w zakresie organizowania życia szkolnego, wspólnego podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla siebie i szkoły oraz ponoszenia odpowiedzialności.
Podstawą współdziałania są zasady demokratyczne, gdzie każdy ma swoje prawa i respektuje prawa innych.
Uczniowie mają wpływ na opracowania regulaminu bądź wprowadzenia zmian w już istniejącym regulaminie, na opracowanie planu pracy, na powołanie i opracowanie regulaminu „szczęśliwego numerka” itp.

Struktura Rzeczpospolitej Uczniowskiej:

 • PREZYDET
 • PREMIER
 • WICPREMIER
 • KRONIKARZ
 • RZECZNIK PRASOWY
 • MINISTERSTWO ROZRYWKI I SPORTU
 • MINISTERSTWO DS. KONKURSOWYCH
 • MINISTERSTWO SZTUKI I KULTURY
 • MINISTERSTWO PORZĄDKU

Wybory na stanowisko Prezydenta, są poprzedzone kampanią wyborczą, która pozwala na przygotowanie plakatów wyborczych, organizowanie wiecy i debat przedwyborczych. Zasady przeprowadzenia wyborów określa Ordynacja Wyborcza. Gwarantuje ona tajność i powszechność wyborów. Powoływana jest również komisja wyborcza, która czuwa nad przebiegiem wyborów.
Funkcjonowanie Rzeczpospolitej Uczniowskiej kształtuje następujące umiejętności:

 • odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej,
 • kreatywności,
 • pracy w zespole,
 • wrażliwości na potrzeby innych,
 • systematyczności i konsekwencji działań,
 • wzajemnego wsparcia,
 • niesienia pomocy,
 • reprezentowania interesu ogólnego.


Kształtuje postawę obywatelską i prospołeczną!

Rzeczpospolita Uczniowska, do czerwca 2012 r., była organizatorem konkursu „Klasa na medal”. Konkurs ten był kontynuacją zabawy „Superklasa”, która cieszyła się dużym powodzeniem. Dzięki takiej rywalizacji następowało:

 • integracja zespołu klasowego (uczniowie mają wspólny cel i dążą do osiągnięcia, jak najlepszego wyniku),
 • wzrosło zaangażowanie uczniów na rzecz środowiska szkolnego,
 • wzrosła aktywność uczniów,
 • wszyscy uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności (różnorodność konkursów, działań, akcji)
 • mobilizowanie uczniów do udziału w różnych konkursach (przedmiotowych, sportowych, „sprawnych rąk”, plastycznych, artystycznych itp.) (nagradzanie poprzez dodatkowe punkty)
 • wzrosła kultura osobista (karanie poprzez odejmowanie punktów za wulgaryzmy, złe zachowanie i nagradzanie uczniów kulturalnych)
 • wzrosło poczucie wypełniania obowiązku szkolnego (karanie poprzez odejmowanie punktów za wagary i nieusprawiedliwione godziny)
 • dobra zabawa.

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM
2015/2016

Prezydent Rzeczpospolitej Uczniowskiej – Przemysław Maćczak – kl. III A
Premier Rzeczpospolitej Uczniowskiej – Natalia Kołaczkowska – kl. II B
Rzecznik prasowy Rzeczpospolitej Uczniowskiej – Klaudia Kozłowska – kl. III A
Kronikarz Rzeczpospolitej Uczniowskiej – Patrycja Zdrojewska – kl. III A
i Julia Urbańska – kl. II B
Ministerstwo Porządku i Bezpieczeństwa – Łucja Kaczawska – kl. II C,
Wioletta Wyrwa – kl. II C, Dawid Malinowski – kl. III B
Ministerstwo Kultury i Sztuki – Karolina Bonie – kl. III C, Paulina Polińska – kl. III B, Lidia Walczak – kl. III C
Ministerstwo Sportu i Rozrywki – Patryk Kozicki – kl. III C,
Mateusz Spychalski – kl. III C, Piotr Gołębiowski – kl. III C
Ministerstwo Pracy Na Rzecz Środowiska – Julia Stokwisz – kl. III C, Natalia Moszczyńska – kl. III C, Katarzyna Rakowska – kl. III C
Ministerstwo Do Spraw Konkursowych – Michał Kaczmarek – kl. III A, Michał Stawicki – kl. III A, Wiktoria Orlińska – kl. II B

 
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego

- Ordynacja Wyborcza Samorządu Uczniowskiego

- Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

Polecamy

Akcje

Partnerzy

Odwiedziny

Dzisiaj7
Wczoraj3
W tym tygodniu35
W tym miesiącu111
Ogólnie153243