Dzisiaj jest: sobota 18 maja 2024. Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin, Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz, Myślibor, Wenancjusz.

    Co roku pod koniec kwietnia w naszej szkole, tak jak w każdym gimnazjum, odbywa się egzamin gimnazjalny. Przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Egzamin jest zewnętrzny (sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) i określa poziom opanowania wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Trwa trzy dni i składa się z trzech części: 

  • humanistycznej, sprawdzającej odrębnie wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie  (60 minut; czas wydłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach - 80 minut) oraz odrębnie z języka polskiego (90 minut; czas wydłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach - 135 minut);
  • matematyczno – przyrodniczej, sprawdzającej odrębnie wiedzę z biologii, chemii, fizyki, geografii (60 minut; czas wydłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach - 80 minut) oraz odrębnie z matematyki (90 minut; czas wydłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach - 135 minut);
  • językowej, sprawdzającej wiedzę z jednego nowożytnego języka obcego, którego gimnazjalista uczył się w szkole na poziomie podstawowym  (60 minut; czas wydłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach – 80 minut) oraz na poziomie rozszerzonym (60 minut; czas wydłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach – 90 minut) Uczeń deklaruje na jakim poziomie chce zdawać dany język: podstawowym czy rozszerzonym (przy czym uczniowie, którzy uczą się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej, przystępują obowiązkowo do egzaminu na poziomie rozszerzonym).

    Podczas trwania egzaminu uczniowie wykonują zadania zamknięte i otwarte, zawarte w arkuszach egzaminacyjnych, kodowanych przez zdających. Wynik w skali procentowej i centylowej uczniowie otrzymują w formie zaświadczenia w ostatnim tygodniu nauki danego roku szkolnego.
    Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu przedmiotu objętego egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części maksimum możliwych punktów.
    W roku szkolnym 2012/2013 egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia o godzinie wskazanej przez dyrektora CKE.

 

Polecamy

Akcje

Partnerzy

Odwiedziny

Dzisiaj7
Wczoraj3
W tym tygodniu35
W tym miesiącu111
Ogólnie153243